Başlarken Kod MySQL PHP

Linux Ubuntu üzerine LAMP (Apache, MySQL, PHP) nasıl kurulur ?

Linux’a LAMP kurulumu nasıl yapılır ?

LAMP Hakkında

LAMP, Web uygulamalarını çalıştırabileceğimiz açık kaynak kodlu bir yazılımdır. LAMP, Linux, Apache, MySQL ve PHP‘nin kısaltmasıdır. Yüklemeye başlayalım.

KURULUM

Bu eğitimdeki adımlar VPS kök ayrıcalıklarına sahip kullanıcılar için geçerlidir.

1. Adım – Apache Kurulumu

Apache dünyadaki web sunucularının %50’sinden fazlasında kullanılan açık kaynak kodlu bir yazılımdır.

Apache’yi yüklemek için, terminal açılıp aşağıdaki kod girilir.

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Apache kurulumu tamamlandı.

APACHE2

Sunucunun IP Adresi Nasıl Bulunur ?

Sunucunun IP adresini çıkarmak için aşağıdaki kod yazılır.

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

2. Adım – MYSql Kurulumu

MySQL veri düzenlemede ve yönetmede kullanılan güçlü bir veritabanı sistemidir.

MySQL kurmak için, terminal açılıp aşağıdaki kod yazılır.

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Yükleme sırasında, MySQL root şifresini koymak için bir seçenek sunacaktır. Eğer yükleme sırasında kaçırırsanız sonrasında da şifre koyabilirsiniz.

MySQL yüklendikten sonra, aşağıda komut ile aktif hale getiriniz.

sudo mysql_install_db

MySQL kurulum komut dosyasını çalıştırılarak bitirilir.

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Kurulum sırasında root şifresi soracaktır.

Bu sırada şu çıktıyı verecektir.

Enter current password for root (enter for none): 

OK, successfully used password, moving on...

Root şifresini değiştirmek istiyorsanız burada soracaktır.

Tüm seçeneklere evet diyerek kolay bir kurulum yapabilirisiniz. MySQL yeniden ve kendi ayarlarıyla kurulumu yapacaktır.

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y                      
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

MySQL kurulumuda tamamlandı.

MySQL

Bu aşamadan sonra PHP kurulurak LAMP kurulumu bitirilir.

3. Adım – PHP Kurulumu

PHP  dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılan açık kaynak kodlu bir web betik dilidir.

Bu komut ile PHP ‘yi yükleyebilirsiniz.

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

İki kez evet dedikten sonra PHP kurulacaktır.

PHP

Aynı zamanda PHP’yi dizine eklemek faydalı olacaktır.

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Açınız ve aşağıdaki kodla yerini değiştiriniz

<IfModule mod_dir.c>

     DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

</IfModule>

PHP MODÜLLERİ

PHP’de kullanılmak üzere kullanışlı kütüphaneler ve çeşitli modüller vardır. Buradan mevcut kütüphaneleri görebilirsiniz.

apt-cache search php5-

Terminali açık yukardaki komutla modüllerin listesini görebilirsiniz. Şu şekilde çıkacaktır.

php5-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-cli - command-line interpreter for the php5 scripting language
php5-common - Common files for packages built from the php5 source
php5-curl - CURL module for php5
php5-dbg - Debug symbols for PHP5
php5-dev - Files for PHP5 module development
php5-gd - GD module for php5
php5-gmp - GMP module for php5
php5-ldap - LDAP module for php5
php5-mysql - MySQL module for php5
php5-odbc - ODBC module for php5
php5-pgsql - PostgreSQL module for php5
php5-pspell - pspell module for php5
php5-recode - recode module for php5
php5-snmp - SNMP module for php5
php5-sqlite - SQLite module for php5
php5-tidy - tidy module for php5
php5-xmlrpc - XML-RPC module for php5
php5-xsl - XSL module for php5
php5-adodb - Extension optimising the ADOdb database abstraction library
php5-auth-pam - A PHP5 extension for PAM authentication
[...]


Eksik modülü tespit ederek aşağıdaki komutla eksik olanı indirebilirsiniz.

 

sudo apt-get install name of the module

LAMP yüklenmesi tamamlandı.

LAMP
 

4. Adım – Sonuçlar

www klasörünün içine aşağıdaki komutlar info.php dosyası oluşturulur.

sudo nano /var/www/info.php

Açıp aşağıdaki kodu ekleyin.

<?php
phpinfo();
?>

Kaydedip çıkınız.

Değişiklerin etkili olması için apache yeniden başlatılır.

sudo service apache2 restart


Kolay gelsin 🙂


Yazar hakkında

Hakan Eren Şan

Yorumlar

1 Yorum

Bir yorum yaz