Photoshop Tasarım

Photoshop Araç takımı – Tüm araçlar incelemesi

Bugünkü yazımızda Adobe Photoshop’un araç kutusunu (Toolkit) inceleyeceğiz.

ana_resim

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Photoshop’da 4 adet seçim aracı bulunur.

Bunlar:

1-) Move Tool (Taşıma aracı) – V

 • Move tool seçilen alandaki nesne veya nesneleri hatta layer’leri(katmanları) bile taşımamıza yardımcı olur.

2-) Marque Tool(İşaretleme aracı) – M

 • Bu tool ile belirli şekillerde seçimler yapıp o seçimlerle ilgili işlemler gerçekleştirmemizi sağlar.

3-) Lasso Tool(Kement aracı) – L

 • Bu tool belirsiz şekilleri seçmemiz gerektiğinde yardımımıza koşar.

4-) Quick Selection Tool(Hızlı Seçim aracı) – W

 • Bu tool üzerinde uğraştığımız resmin, renk geçişlerine göre kendisi seçimler yapar ve oldukça kullanışlı bir seçim aracıdır.

Seçim Araçlarının Özellikleri sadece seçildikleri alanlarda işlem yapılmasına izin vermeleridir.

Eğer Seçtiğiniz Alan Hariç Tüm alanlarda işlem yapmak isterseniz seçtikten sonra

CTRL + SHİFT + I  tuş kombinasyonuna basmanız yeterlidir.

 

En Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Photoshop’da 3 adet (+1 perspektif kırpma) Kırpma ve Dilimleme aracı bulunur.

Bunlar:

1-) Crop(Kırpma) – C

 • Bu tool seçilen alan dışındaki her tarafı silerek sadece seçilen alanda işlemlerimize devam etmemizi sağlar.

2-) Perspective Crop(Perspektif Kırpma) – C

 • Alan seçerken eğer resim, kavisli(yatay) duruyorsa perspektif crop onu bizim için düzeltir. Örnek bir resim inceleyelim:

1

 

3-) Slice(Dilimleme) – C

 • Bu tool internet sayfalarını yüklerken daha hızlı yüklenmesi için resimleri böler.
 •  Yani resmimizin seçtiğimiz bölgelerini keser ve numaralandırarak böler.
 •  File->Save For Web ile kaydederseniz her parçayı tek tek image file olarak kaydeder.2

 

Yukarıdaki fotoğraftaki gibi kesilmiş bir resmi kaydettiğimizde:

3

Yukarıdaki fotoğraf şeklinde birden çok resim dosyası olarak kaydeder.

4-) Slice Select(Dilim Seçme) – C

 • Bu tool ise Slice tool ile seçtiğimiz bölgeler arasında hangisinde işlem yapacağımızı belirleyeceğimiz tooldur. Seçili olan slice bölmesi mavi renkte yanar, böylece hangi slice bölmesinde olduğumuzu anlarız.

En Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Photoshop’da 5 adet Ölçüm aracı bulunur.

Bunlar:

1-) Eyedropper(Damlalık) – I(i)

 • Bu tool resmin üzerinde seçtiğimiz noktada hangi RGB veya CMYK değerleri olduğunu bize seçer.4

Görüldüğü gibi gri bir ton seçilmiş ve RGB değerleri 111,112,104 olduğu söylenmiş.

2-) Color Sampler(Renk Ölçekleyici) – I(i)

5

 • Seçtiğimiz maksimum 4 yer hakkında RGB değerleri ve mouse’umuzun durduğu X,Y koordinatı ve CMYK değerlerini bize sunar. İstediğimiz bir değerin yanındaki oka tıklarsak bu değerlerin farklı türden görünümlerini de seçebiliriz.

6

3-) Ruler(Cetvel) – I(i)

7

8

 • Bize kendi cetvelimizi oluşturmamıza olanak tanır, cetvelin derecesini söyler ve bulunduğu konumu söyler. Straighten Layer tuşuna basarsak da resmi, cetvelin yatış derecesi ile aynı olacak şekilde döndürür.

4-) Note(Not) – I(i)

 • Bu tool resmin herhangi bir yerinde resme etki etmeyecek şekilde notlar bırakmamıza Mesela resmimiz uzun dönemli ise ve yapmayı planladığımız şeyleri unutmak istemiyorsak bu tool ile resminizin üzerine notlar alabilirsiniz.

5-) Count(Sayma) – I(i)

 • Bu tool resmimizin üzerinde işlemlerimizi unutmamak için (note tool gibi) sayılar ile işaretlememizi hatta onları gruplamamızı sağlar.

En yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Photoshop’da 5 kategoride 16 adet Rötuş aracı bulunur.

 1-) Spot Healing Brush(Nokta Düzeltme Fırçası)

 • Mesela resmimizde bir yeri silmek istiyoruz ancak arka planın bozulmasını istemiyoruz.

O zaman imdadımıza 1-5 arası toollar koşuyor. Tüm pencereyi boyadığımızda arka planı

                kendisi ayarlayarak resmimizi siliyor. Örnek bir resim inceleyelim:

9     10


2-) Healing Brush(Düzeltme Fırçası) – J

 • Alt Tuşuna basılı tutarak bir noktayı başlangıç olarak belirliyoruz ve yeni boyadığımız yerlerde başlangıç noktamıza göre şekil alıyor, bir tür kopyalama toolu diyebiliriz.

11   12

3-) Patch Tool(Yama Aracı) – J

 • Direk seçilen yerin sonradan götürüldüğü yer ile yer değiştirmesini sağlayan tooldur.

13

 

4-) Content Aware Move(İçerik Duyarlı Taşıma) – J

 • Seçilen yerin silinerek, yeni bırakılan yere arka planı bozmayacak şekilde yapıştıran tooldur.

5-) Red Eye Tool(Kırmızı Göz) – J

 • Adı üstünde kırmızı gözleri bulup düzelten tooldur.

14

6-) Clone Stamp(Klon Damgası) – S

15

 • Bu tool Alt tuşu ile seçilen bir yeri temel alarak başka yerleri boyamamızı sağlar ve seçilen bölgenin aynısını boyar.

7-) Pattern Stamp(Desen Damgası) – S

 • Belirli desenler ile boyamamızı sağlayan tooldur.

😎 Eraser(Silgi) – E

 • Seçilen Layer’daki(Katmandaki) yaptığımız herhangi bir işlemi silmek için kullanılır. Ancak şekilleri silemeyiz, şekilleri silmek için onları normal bir çizime dönüştürmemiz(Restarize etmemiz) gerekir.16

9-) Background Eraser Tool(Arka Plan Silgisi)

 • Bu tool, seçilen layerin bir altındaki layer renklerine göre boyama yapar.17


10-) Magic Eraser Tool(Sihirli Silgi)

 • Seçilen layerdaki resmi renk geçişlerine göre tek tık’da silme işlemi uygular18

11-) Blur Tool(Bulanıklaştırma)

 • Seçilen noktayı sertlik değerlerine göre bulanıklaştırmamıza yarayan araçtır.

19


12-) Sharpen Tool(Keskinleştirme)

 • Seçilen bölgeyi sertlik değerine göre keskinleştirmeye(renk değerlerini arttırarak) yarayan araçtır.

20


13-) Smudge Tool(Leke)

 • Seçilen noktadan basılı tutarak renk değerlerini azaltarak kaydıran bir araçtır.

21              22

14-) Dodge Tool(Soldurma) – O

 • Dodge tool, seçilen bölgedeki renk değerlerini solduran(renksizleştiren) bir araçtır.

2324


15-) Burn Tool(Yakma) – O

 • Burn tool, seçilen bölgedeki renk değerlerini yakan(koyulaştıran) araçtır.

2526

16-) Sponge Tool(Sünger) – O

 • Sponge tool seçilen bölgedeki renkleri doyurmaya(Saturate) veya açmaya(Desaturate) yarayan bir araçtır.

2728

En Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Photoshop’da 3 adet Boyama aracı bulunur.

1-) Brush Tool(Fırça) – B

 • Sertlik , Kalınlık , Opaklık ve Akışkanlık değerlerine göre fırça boyaması yapar.

1.1-) Pencil Tool(Kalem) -B

 • Brush Tool gibi değerlere göre kalem boyaması yapar.

                1.2-) Color Replacement(Renk Değiştirici)

 • Boyama sırasında resimdeki mevcut renk tonlarını değiştirirken resimdeki dokulara ve ton geçişlerine zarar vermeyen bir araçtır.

                1.3-) Mixer Brush(Karıştırma)

 •  Seçilen renk ile boyanan yerdeki renk arasında fazla renk geçişi yapmadan boyama işlemi yapan araçtır.

2-) History Brush(Geçmişe Döndürme Fırçası)

 • Bu araç her işlem sonrası oluşturulan dönüş noktalarını çağırmak için kullanılır. Yani resim üzerinde yapılan işlemleri geri almak için kullanılan araçtır.

29

Yukarıdaki resimde paint bucket işlemleri uygulanmadan öncesini seçtiğimiz için; history brush ile boyadığımız her yer eski haline dönecektir.

30

Tek bir history brush darbesi ile tüm işlemi geri almış olduk.

2.1-)Art History Brush(Resim Geçmişe Döndürme Fırçası)

 • Aynı işlemi Art history ile yaptık ve sonuç aşağıdaki gibidir. Stilleri değiştirerek farklı türlü boyama , bulanıklaştırma ve bunun gibi düzenleme işlemlerini yapabiliriz.

31

3-)Paint Bucker(Boya Kovası) -G

 • Renk geçişlerine göre Boyama Yapan bir boyama aracıdır.

                3.1-)Gradient(Degrade) -G

 • Gradient bir katman ya da seçime uygulanabilecek birden fazla rengin birinden diğerine geçiş yapıp harmanlanarak uygulanmasıdır. Gradient ile şu efektler uygulanabilir;
 1.                                Ön plan renginden arka plan rengine geçiş,
 2.                                Ön plan renginden transparana geçiş,
 3.                                Siyahtan beyaza,
 4.                                Bir renk dizisi

En Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Photoshop’da 4 adet Yazma ve Çizme aracı bulunur.

1-)Pen Tool(Kalem) – P

 • Bu araç istediğimiz yeri istediğimiz gibi seçmeye, düzenlemeye kısaca hayal edebileceğiniz her türlü seçimleri yapabilmemize olanak sağlar.

333234

Mesela burda Pen tool ile çizdiğimiz yeri Make Selection yardımı ile seçilip düzenlenebilen bir şekle dönüştürdük.        

1.1-)Freeform Pen(Serbest Biçim Kalemi) – P

 • Bu araç hiçbir kurala tabi tutulmadan ve hiçbir yardım olmadan çizim yapmamıza yarar.

1.2-)Add Anchor Point(Bağlantı Noktası Ekleme)

 • Çizilmiş bir noktaya getirip ona bir bağlantı noktası eklememize yarayan araçtır.

1.3-)Delete Anchot(Bağlantı Noktası Çıkartma)

 • -Çizilmiş veya eklenmiş bir noktayı silmeye yarayan bir araçtır.

1.4-)Conver Point(Noktayı Dönüştürme)

 • Herhangi bir noktayı 2 uzantı yardımı ile kavisli seçimler yapabilmemize yarayan araçtır. Bir noktayı seçerek kullanılır.

2-)Horizontal Type(Yatay Yazım) – T

 • Yatay yazı yazmamıza yarayan araçtır.

2.1-)Vertical Type(Dikey Yazım) – T

 • Dikey yazı yazmamıza yarayan araçtır.

2.2-)Horizontal Type Mask(Yatay Yazım Maskesi) – T

 • Yatay yazı yazıp onu seçim haline getiren bu araç ile yazıda kolay bir şekilde çeşitli işlemler gerçekleştirebiliriz. Örneğin; boyayabiliriz, transparan bırakabiliriz vb.

2.3-)Vertical Type Mask(Dikey Yazım Maskesi) – T

 • Dikey yazı yazıp onu seçim haline getiren bu araç ile yazıda kolay bir şekilde çeşitli işlemler gerçekleştirebiliriz. Örneğin; boyayabiliriz, transparan bırakabiliriz vb.

3-)Path Selection(Yol Seçimi) – A ve Direct Selection(Doğrudan Seçim) – A

 • Pen tool gibi oluşturulmuş araçlarla oluşan yolları seçmemize yarayan bir araçtır.

4-)Rectangle Tool(Dikdörtgen) – U

 • Herhangi boyutta bir dikdörtgen şekli oluşturmamıza yarar. İçini (Fill) ,Kenarlarını(Stroke), Kenar Tiplerini (Stroke Options) vb. tiplerini kendimiz ayarlayabiliriz.

4.1-)Rounded Rectangle(Yuvarlak Kenarlı Dikdörtgen) – U

 • Herhangi boyutta bir Yatay kenarlı kare şekli oluşturmamıza yarar. İçini (Fill) ,Kenarlarını (Stroke), Kenar Tiplerini (Stroke Options) vb. tiplerini ayarlayabiliriz.

4.2-)Ellipse Tool(Elips) – U

 • Herhangi boyutta bir Elips şekli oluşturmamıza yarar. İçini (Fill) ,Kenarlarını (Stroke), Kenar Tiplerini (Stroke Options) vb. tiplerini ayarlayabiliriz.

4.3-)Polygon Tool(Çokgen) – U

 • Herhangi boyutta bir Çokgen şekli oluşturmamıza yarar. İçini (Fill) ,Kenarlarını (Stroke), Kenar Tiplerini (Stroke Options) vb. tiplerini ayarlayabiliriz. İstersek köşe sayısını da ayarlayabiliriz.

4.4-)Line Tool(Çizgi) – U

 • 2 Boyutlu çizgiler çizmemize ve bu çizgilerin kalınlık, opaklık gibi değerlerini değiştirmeye yarayan araçtır.

4.5-)Custom Shape(Özel Şekil) – U

 • Herhangi boyutta şekiller çizmemize yarayan araçtır.

35

En Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Photoshop’da 4 adet Gezinme aracı bulunur.

1-)3B Döndürme – K

36

 • 3B Nesne Döndürme aracı, nesneyi x ekseni çevresinde döndürür.

1.1-)3B Nesne Yuvarlama – K

37

 • 3B Nesne Yuvarlama aracı, nesneyi z ekseni çevresinde döndürür.

1.2-)3B Nesne Yatay Kaydırma – K

38

 • 3B Nesne Yatay Kaydırma aracı, nesneyi x veya y yönünde kaydırır.

1.3-)3B Nesne Kaydırma – K

39

 • 3B Nesne Kaydırma aracı, yatay sürükleme yaptığınızda nesneyi yanlamasına hareket ettirir veya onu dikey sürüklediğinizde ileri ve geri hareket ettirir.

1.4-)3B Nesne Ölçekleme – K

40

 • 3B Nesne Ölçekleme aracı, nesneyi büyütür veya küçültür.

2-)3B Kamera Döndürme – N

41

 • 3B Kamera Döndürme aracı, kamerayı x veya y yönünde yörüngeye oturtur.

2.1-)3B Kamera Yuvarlama – N

42

 • 3B Kamera Yuvarlama aracı, kamerayı z ekseni çevresinde döndürür.

2.2-)3B Kamera Yatay Kaydırma – N

43

 • 3B Kamera Yatay Kaydırma aracı, kamerayı x veya y yönünde yatay kaydırır.

2.3-)3B Kamera Yürütme – N

44

 • 3B Kamera Yürütme aracı, yatay sürükleme yaptığınızda yanlamasına hareket sağlar veya dikey sürüklediğinizde de ileri ve geri hareketi sağlar.

2.4-)3B Kamera Yakınlaştırma – N

45

 • 3B Kamera Yakınlaştırma aracı, görünüm alanını yakınlaştırır ya da uzaklaştırır.

3-)Hand Tool(El) – H

 • Resmi sağa sola kaydırarak işlem yönümüzü değiştirmemizi sağlayan araçtır.

                3.1-)Rotate View(Görünümü Döndür) – R

 • Tüm resmi istediğimiz yöne çevirip işlem yönümüzü değiştirmemizi sağlayan araçtır.

4-)Zoom Tool(Yakınlaştırma) – Y

 • Resmin istediğimiz yerlerini yakınlaştırıp uzaklaştırmamızı sağlayan araçtır


Yazar hakkında

Mustafa Can

Yorumlar

4 Yorumlar

Bir yorum yaz