PHP

Php’de koşul deyimleri

Arkadaşlar bu yazımda program denetiminden bahsedeceğim. Yazılmış olan programın işleyişi bir takım kriterlere göre yön değiştirmekte veya olduğu gibi devamını sürdürmektedir. Program bu kriterler çerçevesinde işlevsel olarak devam etmekte olur. Örnek uygulamalar ile konuları sindire sindire anlamak dileğiyle vakit kaybetmeden if kalıbı ile giriş yapalım 🙂

if

Program satırlarında en çok kullanılan kontrol deyimlerinden birisidir. İf’in içerisine programda kullanacağımız koşul ifadesi yazılır. Program if ‘in içerisindeki koşul ifadesine göre akışını sürdürmektedir.

111
2-yeni

Örneğimizden görüldüğü üzere if kontrol deyiminin içerisine belirlediğimiz şarta göre program seyir göstermektedir. Burada önemli olan bir husus vardır. Örnekte iki ihtimal vardır. Bunlardan birisi $sayi1 değişkeninin $sayi2 değişkeninden fazla olması durumudur. İkinci ihtimal ise birinci ihtimalin tam tersidir. Yani $sayi2 değişkeninin $sayi1 değişkeninden fazla olması durumudur. Bunun için 2 tane if kullanılmıştır.

Bu gibi iki ihtimalli olan koşullu ifadelerde 2 tane if kullanımı yerine programlamada dilimize aksi halde anlamında olan else ifadesini kullanırız. Şimdi if – else kullanımını detaylı olarak inceleyelim.

İf – else

Programlamada if deyimindeki koşul ifadesine uyulduğu takdirde başka bir deyişle Php’de bu durum 1 yani TRUE olması durumunda if bloğunun içerisine girer ve buradaki bir takım işlemlere tabi tutulur. İf’in içerisindeki koşula uyulmadığı takdirde else kısmına devreye girer ve bu blok içerisinde işlemler gerçekleşir. Bir örnek ile bu durumu daha iyi bir şekilde izah edelim.

5-yeni
6-yeni

Yukarıdaki örnekte if bloğunun içerisinde bulunan 2 koşula da uyulması takdirinde içine girilerek çıktı olarak ” Belirlenmiş olan koşullara uygundur. ” çıktısını vermesi beklenmektedir. Ama if koşulunun içerisinde bir önceki yazılarımda mevcut bulunan % (mod) operatörünün kullanımı konusunda 48’in 7’ye tam bölünememesinden dolayı if şartına uymamakta ve else kısmına girerek blok içerisinde yapılacak eylemini gerçekleştirmektedir.

İf – elseif – else

Birden fazla koşullu ifadeler için elseif yapısı ile koşulları çoğaltma işlemi yapmaktayız. Yani koşul çeşitimiz fazla ise bu çeşitliliği sağlamayı elseif ile gerçekleştirmekteyiz. Aynı if yapısında olduğu gibi elseif’ten sonra ( ) arasına o elseif’e ait koşul veya koşullar belirleriz.

7-yeni
8-yeni

Örneğimizde içerisine 6 sayısı atanmış $petek değişkeni if komutundan başlayarak sırayla 6 sayısını barındıran değişkeni uygun olan koşul ifadesini sahip kontrol deyimini arar. Hangi kontrol deyimine uygun ise o kontrol deyiminin içerindeki işlemleri gerçekleştirir.

Switch

Kelime anlamı olarak programlamada switch anahtar anlamına gelmektedir. Switch atanmış olan bu değeri case ile kontrol eder. Atanan değer case ile tanımlanmışsa istenilen koşula sahip olup o koşul gerçekleştirir. Burada dikkat edilecek nokta break ile diğer koşullara geçilmesini engellemektir. En sonda bulunan default değeri ise hiçbir değer döndürülmediği takdirde varsayılan bir işlemin gerçekleşmesini sağlamaktır.

7-yenii
8
Switch case deyimi işlev bakımından if deyimine çok benzemektedir. Çok sayıda if işlem bloğu kullandığımızda programın okunurluğu azalacak ve programı izlemek zorlaşacaktır. Programımızın bir değerini bir çok değerle karşılaştırmak gerektiğinde switch komutunu kullanacağız. Switch seçeneği ile değişkenin durumuna göre bir çok durum içerisinden bir tanesi gerçekleşir. İf deyimi ile switch case’i birlikte kullanabilme imkanımız vardır. Switch’in yaptığı işi kısaca ifadenin değerini sırayla sabitlerle karşılaştırarak ve her satırı işlemektedir.


Yazar hakkında

Hakan Karataş

Back-End Developer @Webmaster.Kitchen.

Ağırlıklı olarak Back-end tarafında bilgi, birikim ve yeni öğrendiğim bilgiler ile mutfakta yer almaktayım. Görüş, düşünce ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorum alanı ile mutfağa katkıda bulunun.

Yorumlar

1 Yorum

Bir yorum yaz