Başlarken Kod

Yapısal Programlama Nedir?

Yapısal programlama ya da yaygın adıyla “structured programming” 1950’li yıllarda programlara binen yükün ve talebin artmasıyla ortaya çıkmış bir kod yapılandırmasıdır. Basit tabirle arasında mantıksal uyum bulunan kod bloklarını ayrıştırmak suretiyle daha akıcı, anlaşılır ve planlı bir kod bütünü oluşturmayı hedefleyen standarttır. Bu ayrık bütünlük hem kodlama aşamasında hem de test aşamasında geliştiricilerin çokça işine yaramaktadır.
Goto” terimine alternatif olarak türemesi sebebiyle bir alt algoritma mantığıdır. Goto (atla, git veya jump) satırı bir kodun analizi, okunabilirliği ve testlerini neredeyse imkansız hale sokabilecek kadar kod bütününü karıştırabilmesi sebebiyle, programlamada artan talebe karşılıksız kalmıştır. Akışları kontrol edilemez hale getiren goto hala bir ek özellik olarak programlama dillerinde bulunsa da özellikle büyük işler için tercih edilmesi oldukça risklidir.

Yapısal programlamanın ortaya çıkışını zorunlu hale getiren sebeplerden bir diğeri de tasarımda kullanılan yöntemlerin uyarlanma zorluğudur. Yapısal programlama öncesinde tam olarak ortaya atılmış ve genel kullanıma sahip, resmi bir analiz ve tasarım sistemi bulunmuyordu. Yapısal programlama düşünme mantığında bir yenilik getirmesi hasebiyle tasarım ve analiz aşamalarında da güncel akış çizelgeleri öncülük etmiştir.

Yapısal programlama mantığına göre tasarım yapmayı ve bir akış çizelgesi ortaya koymayı planlarsak adımlarımız basitçe şunlar olur:

1. Yapılması istenen adımları basit bloklara böl
2. Her bloğu tek bir çıkışı olacak şekilde yeniden tasarla veya böl
3. Bu çıkış noktlarını kullanarak blokları birbirine bağla
4. Tekrarlı bloklar için döngüleri ve döngülerin koşullarını tanımla
5. Çatallanma (dallanma, fork) için şartları tanımla
6. Bağlantı eksikleri bulunan blokların son bağlantılarını tamamla
Ve yapısal programlamada kontrol işlemleri üçe ayrılır:
1.Akışın bir alt programdan diğerine geçiş işlemi.
2.İki alt programdan birisini bir bool mantık işlemine göre çalıştırmak.
3.Bir şart sağlanana kadar bir alt programın çalıştırılması.

Yapısal programlama algoritmik bir yaklaşımdır ve gelişmelerle birlikte yeni hallere bürünebilir. Bu yazıda temel gerekliliğinden kısaca bahsettik. Daha fazlası için takipte kalın.Yazar hakkında

Şinasi YÜKSEL

Şinasi YÜKSEL

Teknovol'de içerik üretici. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi, Başlangıç seviye oyun geliştirici. Yazar, çizer, anlatır, süsler...

Yorumlar

Bir yorum yaz