Kod PHP

Php operatörleri ve kullanımları

Arkadaşlar bugün Php’de operatölerin kullanımlarını ele alacağız. Değişkenler ve ifadelerimizde bir takım işlemlere sebebiyet veren operatörlerin çeşitlerini ele alarak örnekler ile konuyu pekiştireceğiz.

Php operatörlerini kullanım alanlarına göre aritmetik, atama, karşılaştırma, mantıksal ve diğer operatörler olarak ayırabiliriz. Bu operatörleri sırası ile inceleyelim.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler temel matematik işlemleri içermektedir. Bu operatörler ile dört işlem yapabilmekteyiz. Sayısal verilerin kaçınılmazı olan bu operatörler sıklık ile kullanılmaktadır.

Operatörler                          İsim                                    Kullanımı
        +                                  Toplama                                 $a + $b
        –                                  Çıkartma                                $a – $b
        *                                   Çarpma                                  $a * $b
        /                                     Bölme                                   $a / $b
       %                                     Mod                                      $a % $b

 

Basit bir örnek vericek olacaksak:

resim1
resim2

Atama Operatörleri

Atama operatörleri ile değişkenlere değer atama işlemi yaparız. Belirli sayısal değişkenlerin birbirleri ile işleme girmesi bu operatörler aracılığı ile gerçekleştirebiliriz.

Değer atama operatörlerinin temeli (=) eşittirdir . Adı üstünde değer atama operatörü olduğundan dolayı bir değişkenin bir başka değişkene atanması içinkullanılmalı ki değerlerin birbirlerine atama olayını gerçekleştirebilsin.

Operatörler                         Kullanımı                                     Açılımı
        +=                                   $a += $b                                     $a = $a + $b
        -=                                    $a -= $b                                     $a = $a + $b
        *=                                   $a *= $b                                      $a = $a + $b
        /=                                    $a /= $b                                     $a = $a + $b
       %=                                   $a %= $b                                    $a = $a + $b
       .=                                      $a .= $b                                     $a = $a + $b

Toplama atama operatörü örneğiyle konuyu pekiştirelim.

resim3
resim4

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri adından da anlaşılacağı üzere değerlerin karşılaştırmasını yapan operatörlerdir. Bu karşılaştırma işlemi en az iki değer arasında olmalıdır. Birçok karşılaştırma türü vardır. Bu karşılaştırmalar eşit değil mi? Daha mı küçük şeklinde olmaktadır. Tabloda bütün karşılaştırma operatörleri verilmiştir.

Operatörler                          İsim                                         Kullanımı
        ==                                 Eşittir                                         $a == $b
       ===                                Denktir                                      $a === $b
        !=                                  Eşit değildir                              $a != $b
       !==                                 Denk değildir                           $a !== $b
      <>                                   Eşit değildir                              $a <> $b
       <                                    Küçüktür                                   $a < $b
       >                                    Büyüktür                                   $a > $b
      <=                                   Küçük ve eşittir                       $a <= $b
      =>                                   Büyük ve eşittir                       $a => $b

Karşılaştırma operatörleri genel olarak if koşullaması ile birlikte kullanılmasına rağmen döngülerde de karşılaştırma operatörüne rastlarız. Karşılaştırma operatörü bir örnek ile daha anlaşılır hale getirelim.

resim5
resim6
 Özellikle sıklıkla karşılaşılan bir hatadan söz etmeden geçmeyelim. == karşılaştırma operatörü bazen = şeklinde yazılabilmekte ve hata ile karşılaşılmaktadır. Tekrardan yineleceyek olursak == operatörünün kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir.

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler birden fazla karşılaştırma yapılacağı zaman kullanılan operatörlerdir. Esasen koşul içerisinde tekrar sınırlayıcı bir bileşen koyma işlemi olarakta açıklayabiliriz.

Operatörler                           İsim                                         Kullanışı
        !                                  Olumsuzsa                                        !$a
      &&                                      Ve                                             $a && $b
        ||                                     Ya da                                           $a || $b

Mantıksal operatörü basit bir örnek ile izah edelim.

resim7

resim8

Hata Ayıklama Operatörü

Hata ayıklama operatörü @ işaretidir. Yazdığımız kod eğer hata döndürüyorsa ve biz bu hatanın ekranda çıktı olarak gözükmesini istemiyorsak bu durumu düzeltmek için kod parçasının başına @ işareti koyuyoruz. Hatayı görmezden gelme olarakta tanımlayabiliriz.

Örneğimizi bölme işleminden yola çıkarak yaparsak bir sayının 0 ile bölümü tanımsızdır. Programlama olarak bu durum olursa hata mesajı vermektedir (Division by zero). Bu hatanın ekranda çıkmasını engelleyen bir örnek yapalım.

resim9

 

 

 

Arkadaşlar umarım yararlı bir yazı olmuştur. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi php’de de önem arz eden operatörlere bu yazımızda değinmiş olduk. Diğer yazılarda görüşmek üzere. Esenle kalın. 🙂Yazar hakkında

Hakan Karataş

Back-End Developer @Webmaster.Kitchen.

Ağırlıklı olarak Back-end tarafında bilgi, birikim ve yeni öğrendiğim bilgiler ile mutfakta yer almaktayım. Görüş, düşünce ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorum alanı ile mutfağa katkıda bulunun.

Yorumlar

Bir yorum yaz