Başlarken PHP

Yeni başlayanlar için kullanışlı 7 php fonksiyonu

Hiç Php’de bulunan fonksiyonların listesine göz attınız mı? Eğer php’ye en başlatan başlayan birisi iseniz, size bu fonksiyonlardan hepsini gösterme şansımız olmadığından sadece en kullanışlı olan 7 fonksiyonunu gösterme şansımız olabilir. Bu yazıda gerçekten kullanış itibarıyla en uygun 7 fonksiyonu ele alacağız.

Fonksiyon 1 : array_rand

Öncelik olarak array_rand ile başlayalım. Bu komut ile dizide bulunan elemanlardan herhangi birisini seçmemizi sağlayabiliyoruz. Bu fonksiyon ile bir diziden belirli bir sayıda rastgele eleman alabiliriz.

Genel yapısı şu şekildedir :

array_rand ( dizi , rastgele_alınacakların_sayısı )

Bir örnek ile array_rand fonksiyonunun kullanımı ele alalım.

<?php


$dizim = array('Mavi','Siyah','Kırmızı','Beyaz','Sarı','Turuncu','Mor','Yeşil');

$rastgele = array_rand($dizim, 2);

echo $dizim[$rastgele[0]] . "<br>";
echo $dizim[$rastgele[1]];


?>
resim1cikti
 Rastgele bir eleman almak istiyorsak 2. parametre olan rastgele_alınacakların_sayısı‘nı yazmamıza gerek yoktur. Sadece dizimizi parametre olarak belirtmemiz yeterli olacaktır.

Fonksiyon 2 : strip_tags

Bu fonksiyon string bir ifade içerisinde HTML ve PHP etiketlerini ayıklama işlemi yapar. Ayıklama ile kastedilen, birden fazla etiketi içinde barındıran string bir cümle içerisinde strip_tags fonksiyonunda belirlemiş olduğumuz etiketlere ait kelimelerin ayıklanmasını ifade ediyoruz.

Genel yapısı şu şekildedir :

strip_tags ( stringCumle , ayıklanmayacakEtiketler )

Fonksiyonun daha iyi anlaşılması açısından bir örnekte inceleyelim.

<?php

$string = '<h3>Türkiyenin Webmaster Mutfağı</h3>' .
     '<p><a href="https://webmaster.kitchen/"> Webmaster.Kitchen.</a></p>' .
     '<i> Webmaster.Kitchen insanların internet üzerinden kolayca öğrenme ve kazanmasına yardım etme misyonuna sahiptir.</i>';

echo "<h5>strip_tags kullanımından önce :</h5>";

echo strip_tags($string);
echo "<br><br>";

echo "<h5>strip_tags kullanımından sonra : </h5>";

// <a> ve <h3> ve <p> izin verilen etiketler

echo strip_tags($string, '<a><h3><p>');

?>
resim2cikti

Örnekte görüldüğü üzere ilk başta strip_tags fonksiyonunda parametre olarak ayıklanacak etiketler belirlenmediğinden dolayı kodlarda bulunan etiketlerin string ifadelerin üzerinde hiçbir işlevleri yoktur. strip_tags fonksiyonda parametre olarak ayıklanacak olan <a>, <h3> ve <p> etiketlerinin belirtilmesiyle belirlenen etiketlere ait string ifadelerde işlevlerini gerçekleştirmektedirler.

Fonksiyon 3 : strftime

setlocale(LC_ALL, ‘tr_TR.UTF-8’)

Genel yapısı şu şekildedir :

strftime ( tarih_formatı/ları )

 Zaman ifadelerinin en sık kullanılanlarından oluşan aşağıdaki örneği inceleyelim.

<?php

/* Yereli Türkçe yapalım */
setlocale(LC_ALL, 'tr_TR.UTF-8');

echo "# Bugünün tarihi ve saati #<br><br>";

/* Bugünün tarihi için */
echo "Tarih: " . strftime("%e %B %Y (%A) <br>");
/* O zaman dilimi için */
echo "Saat: " . strftime("%H:%M:%S")

?>
resim3cikti

Fonksiyon 4 : basename

Bu fonksiyon ile dosya yolundaki dosyanın ismini almamızı sağlıyabiliriz. Bize yazılımlarımızda uzun linklerin sadece dosya ismi gerekli ise basename fonksiyonu ile bu durumu kolay bir şekilde yapabiliriz.

Genel yapısı şu şekildedir :

basename ( dosya_yolu , dosyanın_uzantısı )

Aşağıdaki örneğimizle durumu daha açıklayıcı bir duruma getirelim.

<?php

$dosyaYolu = "/home/hakan/PhpstormProjects/makroanalyzer/server.php";
$dosya1 = basename($dosyaYolu);
$dosya2 = basename($dosyaYolu, ".php");

echo $dosya1 . "<br>" . $dosya2;

?>
resim4cikti

Fonksiyon 5 : list

list bir dizi içerisindeki elemanları normal bir değişken haline getiren fonksiyondur. Yani bir dizi içerisindeki elemanlar sıralı şekilde list’in içerisinde bulunan değişkenlere aktarılması işlemidir. Değişkenlere bir dizi gibi atama yapmaktadır.

Genel yapısı şu şekildedir :

<?php

$bilgiler = ['İbrahim','Çolak','23','Ankara'];

list($isim, $soyisim, $yas, $memleket) = $bilgiler;

echo "Adım " .$isim. " soyadım " .$soyisim. ". " .$yas. " yaşındayım. Memleketim " .$memleket. "'dır.";

?>
resim5cikti

Fonksiyon 6 : range

Bu fonksiyon başlangıç ve bitişi olan belirli bir aralıkta belirlenmiş artış/azalış sayısına göre artarak/azalarak bir dizi oluşturulmasını sağlar.

Genel yapısı şu şekildedir :

range ( baslangic_sayisi , bitis_sayisi , artis/azalis_sayisi )

Bir örnekte bu fonksiyonumuzu inceleyelim.

<?php

$dizi = range(3 , 13 , 2);   // 13 dahil

print_r($dizi);

?>

resim6cikti

Fonksiyon 7 : isset

<?php

$degisken1 = 4;
$degisken2 = NULL;

var_dump(isset($degisken1));
echo "<br>";
var_dump(isset($degisken2));
echo "<br>";
var_dump(isset($degisken3));

?>

resim7ciktiYazar hakkında

Hakan Karataş

Back-End Developer @Webmaster.Kitchen.

Ağırlıklı olarak Back-end tarafında bilgi, birikim ve yeni öğrendiğim bilgiler ile mutfakta yer almaktayım. Görüş, düşünce ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorum alanı ile mutfağa katkıda bulunun.

Yorumlar

3 Yorumlar

Bir yorum yaz