Başlarken MySQL

İyi bir veri tabanında olması gereken 10 özellik

Sevgili okurlar, bu yazımda iyi bir veri tabanı için gerekli olan bazı hususlara değineceğiz. Projelerimizin vazgeçilmezi olan veri tabanımızın, iyi tasarımı ve mantıksal ilişki icerisinde olması güzel sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. İyi bir veri tabanı için uyulması gereken bu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kuralları vakit kaybetmeden detaylı olarak inceleyelim 🙂

İyi bir veri tabanında olması gereken özellikler

1Tablo isimleri tablo ile anlamlı ve içeriklerini açıklayacak uzunlukta olmalıdır

Tablo isimleri oluşturulan tablo için önemlidir. Tablo ile tablonun ismi mantıksal bir bağlantıda olması gerekmektedir. Mümkün oldukça kısa, öz ve anlaşılır olması iyi bir veri tabanı için en iyi standartları taşımaktadır. Tablo isimleri kısa da olmamalı uzun da olmamalıdır. Öğrenciler tablosu için ögr veya t_ögr adında olmamalıdır. Tablo içeriğini açık bir şekilde yansıtan bir şekilde olması daha doğru olur. Ön ek verilse dahi t_ögr yerine t_ögrenci seklinde kullanımı daha düzgün bir kullanım olacaktır. Ön ek kullanımı zorunlu değildir. Sadece tablolar arasındaki yapıya göre ihtiyac duyulan bir adlandırma tarzıdır. Tablomuzun ismini verirken tablomuzun içeriğini tam anlamıyla yansıtsın diye de uzun uzadıya yazmakta yanlış bir kullanım olacaktır. Bu hususta sadece tablo ile anlam bütünlüğüne sahip kısa bir ismin olması idealdir. Hastahane tablosu için hastahanelere_ait_gerekli_malzemeler kullanımı yerine gerekli_malzemeler şeklinde olması yeterli olacaktır.

   2Tablolara ait, satırlarda tekrar eden bilgiler olmamalıdır

Satırlarda birden fazla aynı bilgiye yer verilmek iyi bir veri tabanı için uygun değildir. Şehirler bilgisi için her satırda ayrı ayrı şehir girdileri yerine ayrı bir tabloda şehir girdilerini tutmak düzen açısından kazanç sağlayacaktır.

 

3

Kurgu iyi kurulması gerekmektedir

Tablolar arasında ilişkiler çok fazla karmaşık oluyor ise bu noktada ilişkisel anlamda tabloların bağlantıları kontrol edip, kurgunun düzgün olması için mantıksal ilişkilendirilmeyi bir plana yaymak gerekir. Bu şekilde kurgudaki sıkıntıların giderilmesini sağlamış oluruz.

4Her bilgiyi ayrı bir tabloda yazmayınız

Bir önceki maddede tekrar eden bilgilerin kullanılması hususunda bahsetmiş olduğumuz önemli noktanın tersi için konuşmak gerekirse her bilgiyide ayrı tablolarda açmak iyi bir veri tabanı tasarımı için uygun değildir. Bu durumun bir ayarı olması gerekmektedir. Az tekrar eden bilgileri farklı bir tabloda yer vermek iyi değildir. Gereksiz tablolar performans ve bellek açısından olumsuz etkiye sebebiyet verecektir.

5Sütun isimleri anlamlı olmalıdır

Tablo isimleri gibi sütun isimleride mantıksal bağlamda olmalıdır. Tablo isimlerinde dikkat edilmesi gerek hususlar sütun isimleri içinde geçerlilik sağlamaktadır. Kısaca açık, anlaşılır, ayarında bir uzunlukta isim olmalıdır.

6İsimlendirmede kurallara uyulmalıdır

İsimlendirme kuralları veri tabanımız için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu kurallara uyulması takdirinde anlaşılmazlığın önüne geçilmiş olunur. Bu kurallardan bahsedecek olursak hem tablolar hem de sütunlar için ilk harf büyük sonraki harfler küçük veya tüm harfler küçük olacak şekilde olmalıdır.

7Veri tabanının, bir diyagrama sahip olması gerekmektedir

Varlık ilişkisi diyagramı olarakta bilinmektedir. Bu diyagram özellikle veri tabanı oluşturma yolunda ve izlenmesi gereken yol haritası çerçevesinde bize yardımcı olacaktır. İlişkisel modelleme konusunda nasıl bir veri tabanı tasarlanması yönünde zemin hazırlayacaktır.

Örnek varlık ilişki diyagramına göz atalım :
veritabani

 

 

8

Veri tabanı stored prosedur yapısına sahip olmalı fakat erişmi düzeninde olması gerekmektedir

Türkçemizde karşılığı “saklı yordam” olarak kabul görülen stored prosedurdan kısaca söz edecek olursak veri tabanında saklanan ve gerektiğinde ismi ile çağrılabilen SQL bloklarıdır. Stored prosedur ile daha detaylı bilgi için tıklayınız. Stored prosedurlerle verilere erişme hemen hemen olmamalıdır. Çok gerekli kalınan noktalarda kullanılmalıdır.

9

Veri tabanında tablolar için bilinçli veri tipi tanımlaması yapılmalıdır.

Üzerinde durulması gereken konulardan birisi olarak gösterilen veri tipi tanımlaması performans ve bellek için önemlilik arz etmektedir. Tablomuzdaki sütunlarımız için uygun tanımlama her zaman veri tabanımız için daha iyidir. Örneğin integer alan yeterli olan sütunlarda, integer kullanılmalıdır. Daha büyük veri tipi (float, double) tanımlamalarında gereksiz bellek israfına yol açarız buda performansı olumsuz etkilemektedir.

 

10

Veri tabanı normalizasyon kurallarına uygun olmak zorundadır.

Sağlıklı bir veri tabanı uygulaması için bu kurallara uyma zorunluluğu uygulamanın kapsam ve önemi açısından doğru orantılıdır. Veri tabanı normalizasyonu, ilişkisel veritabanı sistemlerinde tablolara karar verme kurallı olarak tanımlayabiliriz. Veri tabanı normalizasyonunu ayrı bir yazımızda detaylı olarak inceleyeğiz.

 

Yararlandığım kaynaklar:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms177460%28v=sql.105%29.aspx

http://www.gcflearnfree.org/accessxp/seven-steps-to-good-database-design-part-1Yazar hakkında

Hakan Karataş

Back-End Developer @Webmaster.Kitchen.

Ağırlıklı olarak Back-end tarafında bilgi, birikim ve yeni öğrendiğim bilgiler ile mutfakta yer almaktayım. Görüş, düşünce ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorum alanı ile mutfağa katkıda bulunun.

Yorumlar

1 Yorum

Bir yorum yaz