Güncel PHP

Php’de form kullanımı

Hazırladığınız web sayfalarında çeşitli amaçlarla formlar oluşturmak gerekebilir. Formlar kullanıcıdan bilgi alma ve vermenin en iyi yoludur. Bunlar anket formları, kayıt formları vb. formlar olabilir. Bu formlara girilen bilgiler e-mail adreslerine gönderilebileceği gibi database (veri tabanı) veya kayıtların tutulacağı bölgelere de gönderilebilir. Bu yazımda formların sayfa üzerine nasıl yerleştirileceğini ve nasıl çalıştırılacağını göreceğiz.

Bütün form elemanları <form> . . . </form> arasında olur.

 

<form action="kayit.php;" method="post"></form>

 

 • action : Bu özellik formdaki bilgilerin gönderildiği php programının adı yada adresini temsil eder.
 • method : Bu özellik formdaki bilgilerin gönderilme yöntemini tanımlar ve GET yada POST değerlerinden birisini alır.

Basit bir HTML formu:

<form action="index.php" method="post">

 İsim: <br/>
 <input type="text" name="isim" /><br/>

 Soyisim: <br/>
 <input type="text" name="soyisim" /><br/>

 E-mail: <br/>
 <input type="text" name="mail" /><br/>

 Cinsiyet: <br/>
 <input type="radio" name="cinsiyet" value="e" /> Erkek<br/>
 <input type="radio" name="cinsiyet" value="k" /> Kadın<br/>

 Mesaj: <br/>
 <textarea name="mesaj"></textarea><br/>

 <input type="submit" value="Formu gönder" />

</form>

 

cikti

GET metodu

$_GET değişkeni get metoduyla çekilen verilerin ele alınmasını sağlar.
$_GET değişkenini kullandığımızda bütün değişken isimleri ve değerleri URL de görüntülenir.Yani şifre işlemleri ve özel veri aktarımı için bu method güvenli değildir.

form.php :

<html>
 <body>

  <form method="get" action="formislem.php">
   Adı: <input type="text" name="isim">
   <input type="submit" value="Gönder">
  </form>

 </body>
</html>


formislem.php :

<html>
 <body>

  <?php
    echo 'Adı: ' . $_GET['isim'];
  ?>

 </body>
</html>

 • GET yöntemi kullanıldığında, formislem.php dosyası otomatik olarak çağrıldığında, tarayıcının adres satırında aşağıdaki ifadeler görülecektir:
formislem.php?adi=Mehmet

POST metodu

$_POST değişkeni post metoduyla çekilen verilerin ele alınmasını sağlar.
POST metoduyla gönderilen bilgilerin büyüklük sınırı yoktur ve kullanıcı tarafından görülemezler.
form.php :
<html>
<body>

<form method="post" action="formislem.php">
 Adı: <input type="text" name="isim">
 <input type="submit" value="Gönder">
</form>

</body>
</html>


formislem.php (Aktarılan dosya) :

<html>
<body>

<?php
  echo 'Adı: ' . $_POST['isim'];
?>

</body>
</html>
Bu yazıda php’de form kullanımlarını ele aldık. Bir sonraki yazımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Mutfakta kalın 🙂


Yazar hakkında

Webmaster Kitchen

Webmaster Kitchen

Yorumlar

1 Yorum

Bir yorum yaz